Rechtbank Den Haag 18 augustus 2017 (burgemeesterchristiaanvanderkamp), ECLI:NL:RBDHA:2017:9827

Rechtbank Den Haag 18 augustus 2017 (burgemeesterchristiaanvanderkamp), ECLI:NL:RBDHA:2017:9827

Gedaagde heeft een klaagsite gemaakt en daarbij verschillende domeinnamen geregistreerd. Onrechtmatig?

Met de burgemeester en de Gemeente is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het zonder toestemming van de Gemeente en/of de burgemeester registreren, in stand houden en gebruiken door gedaagde van de domeinnaam burgemeesterchristiaanvanderkamp.nl jegens de Gemeente en de burgemeester onrechtmatig is.

Daartoe is allereerst van belang dat de burgemeester en de Gemeente als gevolg van deze registratie door gedaagde de mogelijkheid is ontnomen om het publiek via een aan deze domeinnaam gekoppelde website te informeren over de burgemeester en de Gemeente.

Hoewel gedaagde terecht heeft opgemerkt dat bedoelde domeinnaamregistratie als zodanig niet onrechtmatig is, is in dit geval sprake van bijkomende omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat toch sprake is van onrechtmatig handelen van gedaagde. De burgemeester betreft immers een publiek figuur en voor de hand ligt dat het publiek zal trachten om aan de hand van een zoekterm, met daarin de naam van de burgemeester al dan niet in combinatie met zijn functie, informatie op het internet te vinden over de burgemeester en/of de Gemeente. De kans dat aan de hand van een dergelijke zoekterm de door gedaagde geëxploiteerde website zal worden bezocht, is hierbij aanzienlijk. Met de exploitatie van deze aan deze domeinnaam gekoppelde website schept gedaagde een verwarrende situatie voor bezoekers van die website. Bezoekers verwachten immers op die website informatie aan te treffen van de hand van de burgemeester en/of de Gemeente. In plaats daarvan komen bezoekers terecht op een website met beschuldigingen aan het adres van zowel de burgemeester als diverse andere bij de Gemeente werkzame personen. Hoewel de gegrondheid van deze beschuldigingen in deze procedure niet ter beoordeling voorligt, is begrijpelijk dat de burgemeester niet via een aan deze domeinnaam gekoppelde website met deze beschuldigingen in verband wenst te worden gebracht. Dat de website een disclaimer bevat, ondervangt bedoelde verwarring in onvoldoende mate, nu deze disclaimer afzonderlijk dient te worden aangeklikt en in redelijkheid niet te verwachten valt dat het merendeel van de bezoekers van de website dit zal doen. Het registreren en vervolgens aldus gebruiken van de domeinnaam is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter strijdig met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid.

Het door de burgemeester en de Gemeente gevorderde verbod om domeinnamen te registreren met alle denkbare combinaties van de naam en de functie van de burgemeester, dient als onvoldoende bepaalbaar te worden afgewezen.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Klaagsites, Onrechtmatige daad

Tags: , , ,