Rechtbank Den Haag 18 juli 2014 (inbreukmakende toetsenborden), ECLI:NL:RBDHA:2014:9413Rechtbank Den Haag 18 juli 2014 (inbreukmakende toetsenborden), ECLI:NL:RBDHA:2014:9413

In het onderhavige geval waren de P4 en P5 toetsenborden zichtbaar op een pagina van de website van Gembird Europe. Zoals blijkt uit het Networkincs rapport is de informatie echter niet door Gembird Europe online geplaatst, is de bron van de online beschikbare informatie niet haar server en kon Gembird Europe die informatie ook niet wijzigen. Het online plaatsen van de litigieuze informatie is gedaan door een derde vanaf een andere server, zonder opdracht daartoe of toestemming van Gembird Europe. Gelet op het doel van het verbod, valt dat naar voorlopig oordeel niet onder het verbod.


Toen Gembird Europe er na het vonnis, waarop dit executiegeschil betrekking heeft,voor zorgde dat de informatie niet langer op haar website te zien was, hoefde zij er niet op bedacht te zijn dat de op de server nog aanwezige informatie door een hacker gebruikt zou worden op de wijze als geschied. Gembird Europe heeft ook gemotiveerd gesteld dat zij beschikt over een voldoende beveiligd automatiseringssysteem, hetgeen Rapoo Shenzen heeft betwist, doch zonder deugdelijke onderbouwing. Het niet volledig verwijderen van de informatie en het niet voorkomen van de hack vormen, gezien het doel van het verbod, naar voorlopig oordeel dan ook geen overtredingen daarvan.


Categorie├źn: Executiegeschillen, nocategory, Risicoverdeling bij technisch falen, Technische voorzieningen, Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , , , , ,