Rechtbank Den Haag 18 september 2019 (thuiskopievergoeding in cloud), ECLI:NL:RBDHA:2019:9876

Rechtbank Den Haag 18 september 2019 (thuiskopievergoeding in cloud), ECLI:NL:RBDHA:2019:9876

SONT  is op grond van artikel 16e van de Aw en artikel 10 onder a Wet op de naburige rechten belast met het vaststellen van de hoogte van de thuiskopievergoeding. In het SONT-Besluit 2018 zijn de tarieven en voorwerpen van de thuiskopievergoeding voor 2018 vastgesteld. Verklaring voor recht gevraagd met betrekking tot thuiskopievergoeding over offline streaming copies en kopieën die in de cloud worden opgeslagen.

Offline streaming copies zijn niet op een met artikel 5 Arl strijdige wijze verdisconteerd in de thuiskopievergoeding in het SONT-besluit 2018. Geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU. De voor de opgeworpen bezwaren relevante rechtsvraag is al beantwoord in het Copydan-arrest, al was het onderliggende feitencomplex afwijkend.

Het staat de lidstaten vrij om, zoals in het SONT-besluit 2018 is gebeurd, ervoor te kiezen de thuiskopieheffing voor kopieën in de cloud te leggen op de apparaten waarmee de privé kopie wordt gemaakt die in de cloud wordt opgeslagen. Ook geen aanleiding om hierover prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU, aangezien de voor dit bezwaar relevante rechtsvraag is beantwoord in het Copydan-arrest en het VG Wort-arrest.

Categorieën: Auteursrecht, Cloud, Streamen

Tags: , , , , , , , ,