Rechtbank Den Haag 19 juni 2019 (scheepsverf), ECLI:NL:RBDHA:2019:6247

Rechtbank Den Haag 19 juni 2019 (scheepsverf), ECLI:NL:RBDHA:2019:6247

Voor zover van belang voor internetrecht: Nu metatags op de website zelf niet zichtbaar zijn, maar verwerkt zijn in de broncode van de website en gebruikt kunnen worden om de vindbaarheid daarvan te optimaliseren, kan niet zonder meer worden aangenomen dat het gebruik daarvan een van de functies van het merk aantast en/of door het gebruik van de metatags bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Transocean heeft nagelaten afdoende te onderbouwen dat aan deze voorwaarden voor een merkinbreuk op grond van de bepaling sub a of sub b van artikel 2.20 lid 2 BVIE en artikel 9 lid 2 UMVo is voldaan. Een enkele verwijzing naar (eerder genoemde) vaste rechtspraak van het Hof van Justitie waaruit volgt dat het voor een merkhouder mogelijk is om zich tegen gebruik door concurrenten in zoekmachines te verzetten, is onvoldoende. Ook de stelling van Transocean dat het gebruik van de metatag ‘Transofire’ ertoe leidt dat de website van Eurotex boven de website van Transocean als resultaat verschijnt in zoekmachines, kan het bestaan van aantasting van een van de functies van het merk of verwarringsgevaar niet dragen, alleen al omdat op de website van Eurotex zelf het teken ‘Transofire’ niet vindbaar of zichtbaar is.

Categorieën: Merkenrecht, Metatags-keywords-AdWords

Tags: , , , , , ,