Rechtbank Den Haag 19 juni 2020 (vrouwenbesnijdenis), ECLI:NL:RBDHA:2020:5469

Rechtbank Den Haag 19 juni 2020 (vrouwenbesnijdenis), ECLI:NL:RBDHA:2020:5469

Bewezen verklaard dat verdachte heeft opgeruid en aangezet tot gewelddadig gedrag tegen vrouwen door een webcollege te geven en daarbij de tekst “de besnijdenis is verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. Het is niet verplicht voor vrouwen. De wijsheid die hier achter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden wat zich op de voorhuid bevindt en bij de vrouw worden haar lusten minder” voor te dragen, welk (web)college op de website van de As-Soennah Moskee is geplaatst en aldaar kon worden geraadpleegd. Geen schending artikel 10 EVRM, nu de inbreuk bij wet is voorzien, het verbod een legitiem doel dient en de inbreuk noodzakelijk is in een democratische samenleving. Er is sprake van een dwingende maatschappelijke behoefte (‘pressing social need’) en er is voldaan aan de proportionaliteitseis. De rechtbank is van oordeel dat in dit geval het recht op vrijheid van (godsdienst en) meningsuiting niet kan opwegen tegen het recht van vrouwen op bescherming tegen geweld en discriminatie. De rechtbank acht de veroordeling van de verdachte niet onevenredig aan het beoogde doel en daarmee in een democratische samenleving noodzakelijk als bedoel in artikel 10, tweede lid, EVRM.

Volgt veroordeling tot 80 uur taakstraf.

Categorieën: Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , , ,