Rechtbank Den Haag 20 december 2018 (niet zijnde biometrische gegevens), ECLI:NL:RBDHA:2018:15097

Rechtbank Den Haag 20 december 2018 (niet zijnde biometrische gegevens), ECLI:NL:RBDHA:2018:15097

De verdachte heeft gedurende een periode van tweeëneenhalf jaar identiteitsfraude gepleegd. Zij heeft foto’s van een ander gebruikt in social media accounts en via die accounts gesprekken gevoerd over pay-dates (afspraken voor betaalde seks).

Foto’s kunnen onder de definitie van biometrische (persoons)gegevens vallen, maar enkel als zij worden verwerkt met behulp van bepaalde technische middelen die de unieke identificatie of authenticatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

In casu kunnen de foto’s worden aangemerkt als “identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische gegevens”.

Volgt veroordeling tot 160 uren taakstraf waarvan 80 uur voorwaardelijk.

Categorieën: Foto's, Identiteitsfraude, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , ,