Rechtbank Den Haag 22 april 2015 (bedreiging politie op FB), ECLI:NL:RBDHA:2015:4690

Rechtbank Den Haag 22 april 2015 (bedreiging politie op FB), ECLI:NL:RBDHA:2015:4690

Verdachte heeft de ten laste gelegde teksten op de Facebook-pagina van het politieteam Kaag en Braassem en op een door hem zelf gemaakte Facebook-pagina gepost. De rechtbank oordeelt dat verdachte heeft gehandeld met het kennelijke doel om aan die teksten ruchtbaarheid te geven. Kenmerkend voor Facebook is dat bezoekers van pagina’s kennis kunnen nemen van hetgeen daarop gepubliceerd wordt. Dat de toegang tot Facebook-pagina’s tot bepaalde (kringen van) personen kan worden beperkt, doet daaraan niet af, nu niet is gesteld of anderszins aannemelijk is geworden dat de toegang tot de in de tenlastelegging bedoelde pagina’s beperkt was. Van een door een politieteam bijgehouden pagina ligt dat bepaald niet voor de hand. Overigens blijkt ook dat er diverse reacties zijn gevolgd op de door verdachte geposte teksten. Voorts blijkt uit de inhoud van bedoelde berichten verdachtes bedoeling daaraan ruchtbaarheid te geven.

Verdachte heeft zijn vriendin mishandeld en beledigd. Verdachte heeft met zijn handelen inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van zijn vriendin. Bovendien heeft verdachte het slachtoffer in haar eigen woning mishandeld. De eigen woning is bij uitstek een plek waar men zich veilig mag voelen.

Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan bedreiging, belaging, belediging en smaad ten aanzien van politieagenten door middel van e-mails en berichten op Facebook. Verdachte heeft de agenten met zijn handelen niet alleen angst aangejaagd, maar ook de eer en goede naam van die verbalisanten aangetast. Verbalisanten zouden niet met dergelijke op de persoon gerichte bedreigende en onterende teksten geconfronteerd moeten worden.

Volgt veroordeling tot 8 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Categorieën: Bedreiging, Belaging, Belediging (strafrecht), Openbaar, Smaadschrift, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , , , , , , , ,