Rechtbank Den Haag 23 september 2015 (Pasteurella), ECLI:NL:RBDHA:2015:11276

Rechtbank Den Haag 23 september 2015 (Pasteurella), ECLI:NL:RBDHA:2015:11276

Voor zover Google Inc. de weblogdienst Blogger aanbiedt, moet zij worden aangemerkt als een “informatiemaatschappij” in de zin van artikel 3:15d BW. Voorts is van belang dat zij door middel van het aanbieden van Blogger diensten verricht zoals bedoeld in lid 3 van dat artikel, ook wel ‘hosting’ genoemd. Onder (web)hosting wordt immers verstaan het 24 uur per dag aanbieden van ruimte voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website, terwijl Google Inc door middel van Blogger ruimte aanbiedt aan derden (‘bloggers’), waarop deze teksten c.q. artikelen, al dan niet vergezeld van één of meer afbeeldingen, (‘blogs’) kunnen publiceren via het internet.

Uit vaste jurisprudentie volgt dat voor het aannemen van een onmiskenbaar onrechtmatig karakter van een publicatie een hoge drempel geldt (zie o.a. Hoge Raad 25 november 2005, NJ 2009, 550). Aan het beroep van eiser op het ‘Delfi-arrest’ (EHRM d.d. 1 oktober 2013) wordt voorbijgegaan. Die uitspraak heeft immers (slechts) betrekking op ‘comments’ op berichten op een nieuwswebsite, wat niet kan worden vergeleken met het plaatsen van een weblog.

Op grond van het vorenstaande moet worden geconcludeerd dat het Artikel geen onmiskenbaar onrechtmatig karakter heeft. Reeds op grond hiervan dienen de vorderingen van eiser te worden afgewezen. In die (rechtmatige) situatie heeft eiser namelijk ook geen aanspraak op de persoonsgegevens van de anonieme blogger.

Categorieën: Doorgeven NAW-gegevens, Notice-and-take-down, Positie tussenpersonen, Weblog

Tags: , , , ,