Rechtbank Den Haag 28 juni 2019 (jurist privacyrecht), ECLI:NL:RBDHA:2019:6302

Rechtbank Den Haag 28 juni 2019 (jurist privacyrecht), ECLI:NL:RBDHA:2019:6302

Het verzoek ziet in de kern op verwijdering van een koppeling en een afbeeldingkoppeling uit de zoekresultaten. De afbeeldingkoppeling verwijst naar de website van een gerenommeerd, landelijk en journalistiek nieuwsmedium en een daarop geplaatst artikel. De andere koppeling verwijst naar een artikel in een serieus vaktijdschrift. In beide artikelen figureert verzoekster.

Daarmee zijn de publicaties waar de URL’s naar verwijzen, relevant bij een zoekopdracht op de naam van verzoekster. Deze beide artikelen zijn verschenen in het najaar van 2016 en zijn daarmee nog niet heel oud. Anders dan verzoekster stelt, hebben de artikelen hun nieuwswaarde en relevantie (nog) niet verloren.

Bij de beoordeling moet verder worden aangenomen dat de informatie waarnaar de twee zoekresultaten verwijzen (te weten de inhoud van de artikelen) in de kern juist is. Feitelijke onjuistheden zijn niet vast komen te staan. De titels zijn feitelijk juist en neutraal geformuleerd. Voor de stelling van verzoekster dat hieruit een misleidend, suggestief of onjuist beeld van verzoekster ontstaat, bestaat geen feitelijke grondslag.

Bovendien speelt verzoekster, anders dan zij stelt, wel degelijk een zekere rol in het openbare leven omdat zij als gepromoveerd jurist en onderzoeker actief is, zich naar buiten toe als onafhankelijk landelijk specialist op het terrein van het staats- en bestuursrecht en het privacyrecht profileert, en als zelfstandig ondernemer op deze specifieke terreinen doceert, adviseert en publiceert. Verzoekster profileert zichzelf aldus ook actief op sociale media en internet, via twitter en haar website(s), en levert bijdragen aan en publiceert op diverse blogs en websites. Daarmee zoekt zij zelf actief de publiciteit. Als gevolg daarvan draagt verzoekster zonder meer elementen van een publieke persoonlijkheid mee. Gegeven deze (uitgesproken) rol heeft het publiek er belang bij informatie te kunnen vinden over verzoeksters gedrag en handelen. Voor de onderhavige kwestie geldt dit te meer, juist omdat de door verzoekster ingestelde vorderingen tegen de overheidsorganen van de gemeente zo nauw samenhangen met (één van) haar professionele juridische expertise(s), te weten het privacyrecht.

Categorieën: Hyperlinks, Right to be forgotten

Tags: , , , , , , , , , ,