Rechtbank Den Haag 30 april 2020 (Dish Network – WorldStream), ECLI:NL:RBDHA:2020:3980

Rechtbank Den Haag 30 april 2020 (Dish Network – WorldStream), ECLI:NL:RBDHA:2020:3980

Eiser Dish Network is een aanbieder van betaalde televisie in de Verenigde Staten. WordStream is een ISP. Dish Network vordert identificerende gegevens van inbreukmakers van WorldStream op basis van art. 843a Rv.

WorldStream merkt terecht op dat voor het identificeren van (vermeend) inbreukmakers de NAW-gegevens van de klanten voldoende zijn, naar voorlopig oordeel aangevuld met het e-mailadres waarmee de klanten  bij WorldStream geregistreerd staan, alsmede met de KvK-gegevens in geval van rechtspersonen c.q. vergelijkbare registratienummers bij vennootschappen naar buitenlands recht. Waarom Dish Network ook de overige lijst van (ongebreidelde) gegevens van de klanten nodig heeft om vermeend inbreukmakers te kunnen identificeren, heeft zij niet anders toegelicht dan met de enkele opmerking dat zij effectief moet kunnen optreden, met name omdat de klanten van WorldStream steeds gebruikmaken van wisselende websites, domeinnamen, IP-adressen en aanduidingen.

Slechts de NAW-gegevens plus emailadressen en KVK-nummers (m.b.t. ondernemingen) van de klanten hoeven te worden verstrekt en alleen voor de tijdspanne waarin (vooralsnog) vaststaat dat via de IP-adressen van gedaagde inbreuk is gemaakt op de (naar voorlopig oordeel aangenomen) auteursrechten van eiseres. Aan de vereisten onder de AVG is eveneens voldaan. De verplichting tot verstrekking van de gegevens van de klanten (lees: doorgifte van de persoonsgegevens) aan de Amerikaanse eiseres kan worden gebaseerd op de uitzondering van artikel 49 onder e AVG (doorgifte is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).

 

Categorieën: Auteursrecht, Doorgeven NAW-gegevens, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , ,