Rechtbank Den Haag 5 april 2018 (erfgoed Leiden), ECLI:NL:RBDHA:2018:3768

Rechtbank Den Haag 5 april 2018 (erfgoed Leiden), ECLI:NL:RBDHA:2018:3768

Erfgoed Leiden maakt inbreuk op de auteursrechten van eiser door zonder zijn toestemming 25 foto’s uit de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw waarvan eiser de auteursrechten heeft gekocht, voor het publiek toegankelijk te maken via de online beeldbank van Erfgoed Leiden. De auteursrechten berusten niet op grond van artikel 8 Auteurswet bij de vroegere uitgevers van prentbriefkaarten (van de foto’s) en er is ook geen sprake van anoniem openbaar gemaakte werken. De regeling voor verweesde werken (auteursrechtelijk beschermde werken waarvan de rechthebbende ondanks een zorgvuldig onderzoek onbekend of onvindbaar is) in artikel 16o Auteurswet is niet van

toepassing.

Erfgoed Leiden heeft door het zonder toestemming van  eiser  voor het publiek toegankelijk maken via zijn online beeldbank van 25 foto’s van R inbreuk gemaakt op aan  eiser  toekomende auteursrechten.

Erfgoed Leiden stelt in dit verband dat het instellen van deze procedure ter verkrijging van een verklaring voor recht misbruik van recht is en beroept zich op de informatievrijheid, omdat er voor hem geen mogelijkheid is om via welk zorgvuldig onderzoek dan ook vast te stellen wie de rechthebbende is. Wel is mogelijk om de afbeelding op eerste verzoek te verwijderen zoals hij heeft gedaan.

De kantonrechter overweegt dat de onmogelijkheid van onderzoek weliswaar door Erfgoed Leiden wordt gesteld maar dat hij daar geen praktisch onderbouwing voor heeft verschaft nu hij tegelijkertijd heeft toegegeven in het geheel geen onderzoek te hebben gedaan bij het opnemen van de foto’s. Het kan zo zijn dat onderzoek naar de auteursrechthebbenden moeilijk of zelfs onmogelijk is en veel geld kost, zoals Erfgoed Leiden aanvoert, maar dat op zich bezien, kan nog niet rechtvaardigen dat Erfgoed Leiden geen rekening behoeft te houden met de rechten van anderen waar het de opname van werken in zijn beeldbank betreft.

Het niet uitgewerkte of toegelichte beroep op de informatievrijheid kan evenmin leiden tot afwijzing van de gevorderde verklaring voor recht omdat niet duidelijk is dat hiermee Erfgoed Leiden zodanig in zijn informatievrijheid wordt beperkt dat  eiser  rechten hiervoor dienen te wijken.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's

Tags: , , , , , ,