Rechtbank Den Haag 5 februari 2018 (Regio15), ECLI:NL:RBDHA:2018:1227

Rechtbank Den Haag 5 februari 2018 (Regio15), ECLI:NL:RBDHA:2018:1227

Eiser is maker van een videoreportage gevoegd bij het artikel “Veel overlast door overvloedige regen” (hierna: de video) op 23 juni 2016 gepubliceerd op regio15.nl. Op 5 august 2016 is heeft eiser geconstateerd dat gedaagde op zijn website welingelichtekringen.nl (beelden van) de video heeft geplaatst. Daarbij heeft gedaagde niet de naam van eiser afgebeeld. Gedaagde heeft voor dit gebruik van de video geen toestemming aan eiser gevraagd.

Voor zover in gedaagde ’ verweer moet worden gelezen dat hij er niet op bedacht had behoeven te zijn dat hij de video niet zonder meer mocht openbaar maken op zijn eigen website, heeft te gelden dat dit niet aan het aannemen van auteursrechtinbreuk in de weg staat. Bovendien had hij door het watermerk in de video kunnen weten dat de rechten op de video bij eiser lagen. Dat er een watermerk in de door NOS openbaar gemaakte video was aangebracht, is door gedaagde onvoldoende gemotiveerd weersproken. Van een partij zoals gedaagde die op zijn website veelvuldig gebruik maakt van beelden van derden, mag worden verwacht dat hij controleert of hij toestemming voor publicatie heeft. Zoals gedaagde naar voren heeft gebracht, heeft hij met ANP en Hollandse Hoogte contracten gesloten voor hergebruik van beeldmateriaal. In dat licht bezien, valt niet goed te begrijpen dat hij er zonder meer vanuit is gegaan dat hij geen toestemming behoefde voor het overnemen van een video.

Gedaagde heeft ook watermerk verwijderd en daarmee inbreuk gemaakt op persoonlijkheidsrecht van eiser.

Totale toegewezen schadevergoeding € 1875,50.

Categorieën: Auteursrecht, Filmpjes op internet, Hoogte schadevergoeding

Tags: , , , , ,