Rechtbank Den Haag 8 april 2015 (Sexy Susi), ECLI:NL:RBDHA:2015:5325

Rechtbank Den Haag 8 april 2015 (Sexy Susi), ECLI:NL:RBDHA:2015:5325

De voorzieningenrechter begrijpt dat eisers menen dat in het bericht van 2 maart 2015 de indruk wordt gewekt dat zij Sexy Susi (onder druk) hebben beïnvloed om niet op het feest van gedaagde te verschijnen. De tekst over de advertenties op de website sexjobs.nl suggereert volgens eisers dat zij oneigenlijk gebruik hiervan zouden maken en dat zij mensen misleiden. Dit is echter niet wat in het bericht staat vermeld. Hierin staat dat eiser Sexy Susi naar hem heeft over gehaald en gezien de tekst van de aankondiging van het feest moet vastgesteld worden dat eiser Sexy Susi inderdaad bereid heeft gevonden om op het feest van eisers te verschijnen. Verder wordt vermeld dat gedaagde eiser ervan verdenkt (advertenties van) anderen op de website sexjobs.nl omhoog te plaatsen. Uit hetgeen door beide partijen is gesteld, blijkt echter dat op de website sexjobs.nl eenieder advertenties omhoog kan plaatsen, nu deze site daar de mogelijkheid voor biedt. Wat daar oneigenlijk of misleidend aan zou zijn, is niet nader toegelicht, zodat niet wordt ingezien waarom de uitlating hierover onrechtmatig zou zijn.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , ,