Rechtbank Den Haag 8 september 2016 (douchefilmpjes), ECLI:NL:RBDHA:2016:10833

Rechtbank Den Haag 8 september 2016 (douchefilmpjes), ECLI:NL:RBDHA:2016:10833

Verdachte heeft zeer systematisch jonge meisjes benaderd met het oogmerk om hen, door middel van misleiding en met gebruik van zijn overwicht als volwassene, ertoe te brengen om seksuele handelingen met zichzelf te verrichten, dit vast te leggen en de afbeeldingen daarvan naar verdachte te zenden. Daarnaast had verdachte het oogmerk om met deze jonge meisjes af te spreken en ontuchtige handelingen met hen te verrichten. Hij heeft zijn wensen op dit vlak ondubbelzinnig aan de meisjes geuit. In één geval heeft hij een meisje van elf jaren uitgelegd wat hij bedoelde met de seksuele termen vingeren, pijpen en beffen, omdat zij niet wist wat die termen betekenden. Een aantal van de meisjes die verdachte benaderde, heeft daadwerkelijk afbeeldingen van seksuele handelingen van zichzelf naar verdachte gestuurd. Toen een meisje naakt uit de douche kwam terwijl haar zusje het meisje met de webcam filmde terwijl verdachte meekeek, heeft verdachte daarvan een schermafdruk gemaakt en opgeslagen op zijn computer.

Alle meisjes die reageerden op de toenaderingspogingen van verdachte waren elf en twaalf jaren oud. Verdachte wist dit, omdat hij steevast, als één van de eerste vragen, vroeg naar de leeftijd van de meisjes. Verdachte heeft een van de meisjes – nadat zij bovengenoemde afbeeldingen van zichzelf naar verdachte had verstuurd – gechanteerd, met openbaarmaking van die afbeeldingen toen zij het contact met hem wilde verbreken. Met twee van de meisjes heeft verdachte een afspraak gemaakt. Hij heeft tot tweemaal toe een auto gehuurd en is afgereisd naar de ontmoetingsplek. De laatste keer is hij – nadat de broer en vader van het meisje onder de naam van het meisje verdachte onder meer hadden uitgescholden – niet verschenen. Het is in geen van deze gevallen, ondanks de moeite en tijd die verdachte heeft genomen, tot een ontmoeting gekomen.

Naast de door de meisjes zelf opgenomen en naar verdachte verstuurde afbeeldingen en films van henzelf, had verdachte een zeer grote hoeveelheid (van enkele tienduizenden bestanden) ander kinderpornografisch materiaal op zijn computer staan en was dit materiaal ook op andere gegevensdragers aanwezig. Dit materiaal had hij van het internet gedownload.

Volgt veroordeling tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met als bijzondere voorwaarde dat verdachte zijn medewerking verleent aan controles op zijn gegevensdragers, zolang de reclassering dat noodzakelijk acht.

Categorieën: Belediging (strafrecht), Filmpjes op internet, Grooming, Kinderporno, Webcam, Zedendelicten

Tags: , , , , , , , , , , ,