Rechtbank Den Haag 9 februari 2016 (Blendle), ECLI:NL:RBDHA:2016:1415

Rechtbank Den Haag 9 februari 2016 (Blendle), ECLI:NL:RBDHA:2016:1415

Gedaagde Blendle is een onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en exploitatie van een digitale dienst waarmee abonnees digitale reproducties van losse artikelen en nieuwsberichten uit kranten en tijdschriften van verschillende uitgevers kunnen kopen. Blendle ontvangt per verkocht artikel een commissie op de door de betreffende uitgever bepaalde prijs.

Blendle maakt de aan haar aangeleverde artikelen – met inbegrip van beeldwerken – door middel van technische omzettingen geschikt voor publicatie. Bij het aanbieden van haar diensten maakt Blendle gebruik van een zogenoemde overzichtspagina, waarbij per aangeboden artikel onder meer de titel, de naam van de uitgever en een afbeelding staan weergeven.

Vooropgesteld wordt dat een vordering die beoogt een einde te maken aan een (gestelde) voortdurende inbreuk op IE-rechten in beginsel als spoedeisend kan worden aangemerkt. De omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat spoedeisendheid ontbreekt.

Hoewel dat wél op haar weg lag, heeft Pictoright geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht op grond waarvan moet worden aangenomen dat van haar niet gevergd kan worden (alsnog) de uitkomst van een bodemprocedure af te wachten. Dat de gestelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de bij Pictoright direct of indirect aangeslotenen jegens hen ook nu nog voortduurt, is in een situatie als de onderhavige niet langer voldoende reden om een spoedeisend belang voor ingrijpen in dit kort geding aan te nemen. Dit geldt temeer nu De Persgroep en TMG onweersproken hebben gesteld dat de Blendle-rechten in toenemende mate zijn of worden verdisconteerd in de tussen hen en de beeldmakers/foto(pers)bureaus gesloten overeenkomsten, zodat verwacht mag worden dat het aantal gevallen waarin (expliciete) toestemming van de auteursrechthebbenden ontbreekt alleen maar zal afnemen.

Pictoright wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Categorieën: Auteursrecht

Tags: , , , , ,