Rechtbank Den Haag 9 juli 2013 (baas van afvaldepot), ECLI:NL:RBDHA:2013:8286Rechtbank Den Haag 9 juli 2013 (baas van afvaldepot), ECLI:NL:RBDHA:2013:8286

Strafontslag. Naar aanleiding van een bericht op Twitter heeft verweerder D BV ingeschakeld om onderzoek te doen naar het vermoeden dat medewerkers van het depot zich schuldig maakten aan diefstal dan wel verduistering van ingezamelde goederen vanaf het depot. Geconstateerd was dat materialen en goederen op verschillende niet daartoe bestemde plaatsen werden bewaard en later door medewerkers werden meegenomen.


De voorzieningenrechter overweegt dat, nu er, mede naar aanleiding van het Twitter-incident concrete aanwijzingen waren dat medewerkers ongeoorloofd goederen en materialen zonder toestemming van hun leidinggevenden meenamen en deels te gelde maakten (diefstal, heling), een gegrond vermoeden bestond dat sprake was van ernstig plichtsverzuim, het inschakelen van de bedrijfsrecherche niet als een te zwaar middel kan worden beschouwd. Het onderzoek dat door D BV in opdracht van verweerder is verricht en de daarbij gebruikte methode – het heimelijk ophangen van camera’s in het depot – zijn daarbij aanvaardbaar te achten.


Categorieën: Ambtenarenrecht, nocategory, Twitter

Tags: , , , ,