Rechtbank Den Haag 9 oktober 2015 (script en webdesign), ECLI:NL:RBDHA:2015:11848

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2015 (script en webdesign), ECLI:NL:RBDHA:2015:11848

Eiser Kingbee is een internetmarketingbedrijf, gedaagde een eenmanszaak die programmeerwerkzaamheden verricht. Rechtsvraag: zijn het design van een website en het script of de broncode twee afzonderlijke werken? Ja. Het moge zo zijn dat – zoals Kingbee stelt – een script uiteindelijk een technische vertaling is van het gewenste uiterlijk en functioneren van een website, maar dat laat onverlet – en in zoverre heeft Kingbee de stelling van de eenmanszaak dienaangaande niet afdoende bestreden – dat ook bij het maken van die technisch vertaling creatieve arbeid verricht kan (en wellicht zal) worden. Dit is in lijn met het bepaalde in artikel 10 lid 2 Aw waarin verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk, zoals vertalingen, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, als zelfstandig werk worden beschermd. Verder is tegen de verwijzing van de eenmanszaak naar artikel 10 lid 1 onder 12° Aw, waarin computerprogramma’s als auteursrechtelijk beschermde werken worden aangewezen, niets door Kingbee ingebracht. De eenmanszaak kan aanspraak maken op het script en Kingbee op het webdesign van de website.

Nu het script het webdesign van de website aldus in zich bergt, brengt verkoop van het script voor gebruik onder een nieuwe domeinnaam naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter mee dat het webdesign van de website wordt verveelvoudigd in de vorm waarin het ook in dat script is vertaald. In het verlengde daarvan en omdat het verveelvoudigen van het werk aan de auteursrechthebbende is voorbehouden, is met de verkoop van de eenmanszaak van het script zonder toestemming van Kingbee eveneens naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Kingbee op het webdesign van de website.

Categorieën: Auteursrecht, Software, Websitebouw

Tags: , , , , ,