Rechtbank Den Haag 9 september 2014 (Turbo), ECLI:NL:RBDHA:2014:11184Rechtbank Den Haag 9 september 2014 (Turbo), ECLI:NL:RBDHA:2014:11184

Vraag is of “turbo” een soortnaam is geworden. Voor zover voor internetrecht van belang:


Binckbank heeft een groot aantal krantenartikelen overgelegd uit het Financieele Dagblad, De Telegraaf en NRC Handelsblad uit de jaren 2005-2014. In deze artikelen wordt ‘turbo’ in de meeste gevallen generiek gebruikt ter aanduiding van het type Beleggingsproduct. In sommige artikelen staat weliswaar vermeld dat turbo’s door ABN zijn geïntroduceerd of door ABN en/of RBS worden uitgegeven, maar wordt de term ‘turbo’ vervolgens als een productnaam gebruikt naast bijvoorbeeld productnamen als aandelen, obligaties, trackers, en opties. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren uit de grote hoeveelheid internetpublicaties die Binckbank heeft overgelegd van meer en minder gespecialiseerde websites, waaronder columns op de website www.iex.nl (IEX is een beleggersplatform). De uitleg van ‘turbo (belegging)’ op Wikipedia vermeldt weliswaar dat ABN de ‘turbo’ heeft geïntroduceerd en de naam heeft geregistreerd als merk om vervolgens in de rest van de uitleg de term generiek te gebruiken


Alles afwegend is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat gelet op het aanzienlijke aantal voorbeelden van generiek gebruik waaronder door de (voormalig) merkhouder(s) en licentienemers zelf, Binckbank voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de actieve belegger het TURBO-merk op dit moment niet (meer) opvat als een onderscheidingsteken voor een Beleggingsproduct van BNP, noch van de voormalige merkhouders en thans licentienemers ABN en RBS.


Categorieën: Financiële dienstverlening, Internet als ondersteunende informatiebron, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , , ,