Rechtbank Dordrecht 14 juli 2005 (profeet Elia), LJN AT9446 (ECLI:NL:RBDOR:2005:AT9446)
Rechtbank Dordrecht 14 juli 2005 (profeet Elia), LJN AT9446 (ECLI:NL:RBDOR:2005:AT9446)

De rechtbank te Dordrecht heeft de leider van het Efraïm genootschap, zich noemende de profeet Elia, vrijgesproken van de verdenking dat door zijn toedoen of schuld een ex lid van het Efraïm genootschap de benodigde (reguliere) medische zorg zou zijn onthouden, ten gevolge waarvan zij is overleden. Ook werd de verdachte vrijgesproken van de verdenking dat hij een toenmalig lid van het genootschap zou hebben opgelicht voor een bedrag van fl. 700.000,–. Volgens de rechtbank is het onmiskenbaar dat verdachte door zijn optreden een zekere druk op beiden had uitgeoefend, maar achtte die druk niet van dien aard dat er sprake is van dwang als bedoeld in artikel 284 van het Wetboek van strafrecht. Verdachte is wel veroordeeld voor het via zijn website aanranden van de eer en de goede naam van een aantal ex volgelingen. De rechtbank legde hem daarvoor op een geldboete van € 4000 en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden.


Categorieën: nocategory