Rechtbank Dordrecht 14 november 2012 (artiestenverloning), LJN BY2784 (ECLI:NL:RBDOR:2012:BY2784)Rechtbank Dordrecht 14 november 2012 (artiestenverloning), ECLI:NL:RBDOR:2012:BY2784, LJN BY2784

Gedaagde Prae gebruikt domeinnaam artiestenverloning.nl niet als handelsnaam. Om te kunnen spreken van gebruik als handelsnaam is meer nodig dan het enkele gebruik als domeinnaam; de domeinnaam dient daadwerkelijk als handelsnaam te worden gebruikt. Het is aan eiser AV om voldoende feiten en omstandigheden te stellen waaruit blijkt dat Prae haar domeinnaam als handelsnaam gebruikt. Dat doet zij niet. Het gebruik als domeinnaam voor de website, waar AV in de eerste plaats op wijst is, zoals hiervoor is overwogen, onvoldoende.


AV vraagt wel een verbod van het specifieke gebruik door Prae; als domeinnaam voor haar website. Dat gebruik is naar het oordeel van de rechtbank wel onrechtmatig, ook al wordt in de domeinnaam een beschrijvende aanduiding gebruikt. De rechtbank wijst daarbij in de eerste plaats op de zeer nauwe overeenstemming met de handelsnaam en het emailadres van AV en, dientengevolge, de grote mate van verwarring(sgevaar). Voorts het feit dat partijen dezelfde diensten verrichten en zij beiden hebben meegedeeld dat mondelinge verwijzingen naar hun websites vaak voorkomen en men zich dan juist des te gemakkelijker kan vergissen. Voorts is van belang dat de handelsnaam van AV een zekere bekendheid heeft verworven.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , ,