Rechtbank Dordrecht 20 juli 2011 (Cozzmoss tegen BVFP), LJN BR2517 (ECLI:NL:RBDOR:2011:BR2517)Rechtbank Dordrecht 20 juli 2011 (Cozzmoss tegen BVFP), ECLI:NL:RBDOR:2011:BR2517, LJN BR2517


Gedaagde BVFP heeft een aantal artikelen (verder ‘de artikelen’) uit de Volkkrant, Trouw, NRC en Cobouw geplaatst op haar website.


BVFP kan zich niet met succes op de persexceptie van art. 15 Aw. beroepen omdat haar website, althans het gedeelte daarvan waar de artikelen op stonden, niet kan worden beschouwd als “een dag- nieuws- of weekblad (…) of ander medium dat eenzelfde functie vervult” in de zin van deze bepaling.


Wellicht dat de website van BVFP óók gericht is op digitale nieuwsvoorziening, zoals BVFP aanvoert, maar het deel van die website waarop het hiervoor omschreven archief stond vervulde naar het oordeel van de rechtbank niet eenzelfde functie als een dag-, nieuws- of weekblad, maar de functie van archief. Anders dan BVFP aanvoert is het knipselkranten-arrest (HR 10 november 1995, ECLI:NL:RBDOR:2011:BR2517, LJN ZC1875) niet zonder meer van toepassing op een digitale knipselkrant, laat staan op een archief zoals dat van BVFP. Met de wet van 6 juli 2004 (Stb. 2004, 336) is onder meer beoogd artikel 15 Auteurswet technologieneutraal te formuleren door toevoeging van “of ander medium dat eenzelfde functie vervult”. De parlementaire geschiedenis van die wet biedt steun aan het oordeel dat een digitaal archief als dat van BVFP niet van de wettelijke beperking kan profiteren.
Categorieën: Archief, Auteursrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,