Rechtbank Dordrecht 28 februari 2012 (tijdelijk internetcafé zonder consumpties), LJN BW0654 (ECLI:NL:RBDOR:2012:BW0654)Rechtbank Dordrecht 28 februari 2012 (tijdelijk internetcafé zonder consumpties), ECLI:NL:RBDOR:2012:BW0654, LJN BW0654


Verzoek om voorlopige voorziening na weigering van een exploitatievergunning van een horeca-gelegenheid door verweerder.


Verweerder heeft zich ter zitting terecht op het standpunt gesteld dat verzoeker er bij zijn bedrijfsvoering rekening mee diende te houden dat hij pas na verlening van een vergunning tot exploitatie van de inrichting kan overgaan in de door hem gewenste vorm. Daarnaast is de voorzieningenrechter gebleken dat verweerder nog niet is overgegaan tot besluitvorming omtrent de sluiting van de zaak van verzoeker. Tevens moet van belang worden geacht dat uit het dossier naar voren is gekomen dat verzoeker de inrichting, in afwachting van de besluitvorming in de bezwarenprocedure over de exploitatievergunning, in gebruik heeft als internetcafé. Daarvoor is geen exploitatievergunning vereist. Verweerder heeft ter zitting toegelicht dat als tijdens controles blijkt dat verzoeker zich houdt aan de voor een internetcafé gestelde voorwaarden, hetgeen met name inhoudt dat hij geen consumpties verstrekt, er niet handhavend zal worden opgetreden. Op deze wijze lijkt de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te zijn en kan verzoeker in afwachting van de behandeling van zijn bezwaarschrift toch inkomsten genereren.


Categorieën: Bestuursrecht, nocategory

Tags: , , ,