Rechtbank Dordrecht 6 augustus 2008 (Optima leads), LJN BE9981. (ECLI:NL:RBDOR:2008:BE9981)
Rechtbank Dordrecht 6 augustus 2008 (Optima leads), LJN BE9981. (ECLI:NL:RBDOR:2008:BE9981)

Geschil over een overeenkomst tussen Robin Hood N.V. , h.o.d.n. Independer, enerzijds en tussenpersoon Optima anderzijds met betrekking tot “leads”. Dat zijn mensen die op haar eigen website www.independer.nl. maar ook onder meer op www.trosradar.nl en op www.funda.nl aangeven dat zij behoefte hebben aan een adviesgesprek over financieringen, hypotheken of (pensioen)verzekeringen. Vraag is of Optima moet betalen voor de leads die Independer aan haar doorverwees indien, zoals Optima aanvoert, Independer 1) veel meer leads dan in voorgaande jaren aan Optima doorverwees en 2) die leads van “slechtere kwaliteit” waren of dat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Het komt erop neer dat vraag 1) ontkennend wordt beantwoord en vraag 2) bevestigend. Er wordt nu naar redelijkheid en billijkheid een schatting gemaakt van het aantal leads dat Optima redelijkerwijs had kunnen verwerken. Voor dat aantal leads moet Optima betalen.


Categorieën: nocategory, Reclame