Rechtbank Gelderland 1 november 2019 (politiehondensport), ECLI:NL:RBGEL:2019:4905

Rechtbank Gelderland 1 november 2019 (politiehondensport), ECLI:NL:RBGEL:2019:4905

Gedaagde een bericht op haar Facebookaccount geplaatst waarin zij haar onvrede over het hoofdbestuur uit en spreekt over wangedrag, wanbeleid, intimidatie en misleiding van leden door het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV).

Eiser KNPV stelt weliswaar dat gedaagde in haar berichten op Facebook negatieve en/of onjuiste mededelingen over KNPV doet, maar dit maakt nog niet zonder meer dat gedaagde onrechtmatig jegens KNPV handelt. Van belang is dat gedaagde op de mondelinge behandeling ieder van de door KNPV gestelde beschuldigingen tot op zekere hoogte heeft kunnen substantiëren. Daarnaast is de toonzetting en het taalgebruik dat door gedaagde op Facebook wordt gebezigd niet van dien aard dat gezegd kan worden dat haar uitlatingen al om die reden onrechtmatig jegens KNPV zijn. Hoewel te begrijpen valt dat de uitlatingen van gedaagde KNPV niet welgevallig zijn, heeft KNPV onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd om vast te kunnen stellen dat de grens van wat in het maatschappelijk verkeer toelaatbaar is in het onderhavige geval door gedaagde is overschreden.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , ,