Rechtbank Gelderland 12 juli 2017 (pokeren op Malta), ECLI:NL:RBGEL:2017:3537

Rechtbank Gelderland 12 juli 2017 (pokeren op Malta), ECLI:NL:RBGEL:2017:3537

Voor zover van belang voor internetrecht: Op eiser rust de bewijslast rust om aannemelijk te maken dat hij terecht een beroep doet op artikel 56 VWEU. Gezien rechtsoverweging 2.6.2. en 2.6.3. van HR 27 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:471 komt dit erop neer dat eiser aannemelijk dient te maken dat in Malta de daadwerkelijke uitoefening van economische activiteiten plaatsvindt voor onbepaalde tijd door middel van een duurzame vestiging.

De rechtbank is op basis van de end user license agreement van oordeel dat D de contractspartner van eiser was. Niet in geschil is dat eiser deelnam aan de “real money games” van K.eu. Volgens de end user license agreement worden de “real money games” aangeboden door D en is ook alleen D contractspartij. Van een overeenkomst tussen eiser en meerdere contractspartijen, zoals verweerder stelt, is daarom naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Nu eiser de overeenkomst heeft gesloten met D, die – naar tussen partijen niet in geschil is – in Malta is gevestigd en D bovendien beschikt over een in Malta afgegeven vergunning voor het aanbieden van pokerspelen via het internet, impliceert dit dat de daadwerkelijke uitoefening van de economische activiteiten in Malta heeft plaatsgevonden en dat dit – gelet op het kantoor en het personeel in Malta – geschiedt voor onbepaalde tijd door middel van een duurzame vestiging. De rechtbank is van oordeel dat de feiten en omstandigheden zoals door eiser gesteld, leiden tot de conclusie dat de dienst (het gelegenheid geven om poker te spelen via de website K.eu), wordt verricht in Malta.

Verweerder heeft gesteld dat de activiteiten in Malta feitelijk van ondergeschikte aard zijn, nu alle spelers worden doorgeleid naar een digitale pokerroom. Alle spelers, of ze nou zijn ingelogd via K.eu of via K.com, kunnen spelen aan dezelfde pokertafel, zodat alle spelers feitelijk spelen op de server van b [B] op Isle of Man, waar zich ook de toevalsgenerator bevindt. De rechtbank is echter van oordeel dat dit onverlet laat dat er ook in Malta een dienst wordt verricht, namelijk het toegang bieden tot de pokerroom en daarmee het gelegenheid bieden tot deelname aan het internetpokeren.

Categorieën: Belastingrecht, Gokken op internet

Tags: , , , , , ,