Rechtbank Gelderland 13 mei 2020 (foto van kleinkind op Facebook), ECLI:NL:RBGEL:2020:2521

Rechtbank Gelderland 13 mei 2020 (foto van kleinkind op Facebook), ECLI:NL:RBGEL:2020:2521

Geschil tussen eiser moeder en gedaagde oma over door gedaagde geplaatste foto’s van kleinkind op social media.

Hoewel niet uit te sluiten valt dat het plaatsen van een foto op een persoonlijke Facebookpagina onder een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit valt, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende vast komen te staan hoe gedaagde haar Facebook-account dan wel haar Pinterst-account heeft ingesteld dan wel afgeschermd. Ook is onduidelijk of de foto’s via een zoekmachine zoals Google te vinden zijn.

Daarnaast is bij Facebook niet uit te sluiten dat geplaatste foto’s verspreid kunnen worden en in handen van derden kunnen komen.

In de UAVG is bepaald dat voor het plaatsen van foto’s van minderjarigen, die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) is vereist.

Gedaagde wordt veroordeeld om foto’s te verwijderen en wordt verboden om zonder toestemming (als bedoeld in de AVG en UAVG) nog foto’s van de minderjarige kinderen van eiseres op social media te plaatsen. Het emotionele belang van gedaagde om foto’s op social media te mogen plaatsen, kan in dit kader niet tot een ander oordeel leiden.

Categorieën: Foto's, Gegevensbeschermingsrecht, Minderjarigheid, Sociale netwerksites, Zoekmachineresultaat

Tags: , , , , , , , , , , ,