Rechtbank Gelderland 15 juni 2016 (Syriëgangers), ECLI:NL:RBGEL:2016:3239

Rechtbank Gelderland 15 juni 2016 (Syriëgangers), ECLI:NL:RBGEL:2016:3239

De vraag die de rechtbank dient te beantwoorden is of verdachte  en medeverdachte naar Syrië wilden reizen om zich aan te sluiten bij de gewapende strijd en indien dit het geval is, of daarmee sprake is van een poging tot (het al dan niet medeplegen van) deelneming aan een terroristische organisatie en het (al dan niet in vereniging) samenspanning en/of voorbereiding/bevorderen van moord, doodslag of brandstichting met een terroristisch oogmerk.

Deze vraag dient te worden beantwoord aan de hand van objectieve omstandigheden en gedragingen. Het enkel hebben van bepaalde gedachten, ideologie en geloof is niet strafbaar, hoe extreem of radicaal die ook mogen zijn. Er is een recht op vrijheid van gedachte, geweten en geloof.

Gedachten kunnen echter wel bepaalde gedragingen inkleuren. Voor een bewezenverklaring van terroristische misdrijven zoals tenlastegelegd, dient – los van de al dan niet bewezenverklaarde handelingen – sprake te zijn van een bepaald opzet of oogmerk.

In het ambtsbericht van de AIVD is vermeld dat medeverdachte op Facebook gebruik heeft gemaakt van de naam X. Onder deze naam heeft hij in Syrië een foto van zichzelf geplaatst met een vuurwapen in handen en andere vuurwapens op de achtergrond.

De naam die medeverdachte op Facebook gebruikte is Abu Dujana. Dit was de ‘strijder met de rode tulband’, een tijdgenoot van de profeet Mohamed. Als hij de rode tulband droeg, wist iedereen dat hij bereid was om te vechten tot de dood. Abu Dujana stond bekend om zijn strijdvaardigheid en dapperheid in de Jihad, aldus de overlevering.

Verdachte en zijn medeverdachte zijn richting Syrië gereisd met het doel zich aan te sluiten bij een jihadistische strijdgroep. Zover is het echter niet gekomen want ze zijn bij de Turks-Syrische grens aangehouden. Aldus heeft verdachte nog niet daadwerkelijk heeft deelgenomen aan gewapende strijd in Syrië en dus nog geen geweld met verlies van mensenlevens tot gevolg heeft gepleegd. Desalniettemin is ook (een poging tot) deelnemen aan een terroristische organisatie bepaald een ernstig strafbaar feit te noemen.

Als verdachte en zijn medeverdachte niet door de Turkse autoriteiten waren tegen gehouden, dan hadden zij zich bij een jihadistische strijdgroep aangesloten en zich op den duur ook schuldig gemaakt aan terrorisme, of op zijn minst de ondersteuning daarvan.

Volgt veroordeling tot 2 jaar gevangenisstraf.

Categorieën: Sociale netwerksites, Terrorisme

Tags: , , , , , , ,