Rechtbank Gelderland 17 oktober 2016 (mislukte haartransplantaties), ECLI:NL:RBGEL:2016:5780

Rechtbank Gelderland 17 oktober 2016 (mislukte haartransplantaties), ECLI:NL:RBGEL:2016:5780

De vraag die in dit kort geding centraal staat, is of gedaagde onrechtmatig handelt jegens eisers door op de website berichten/uitlatingen over eisers te plaatsen. Aangezien de uitlatingen over eisers op een website op internet zijn geplaatst en derhalve openbaar en voor iedereen toegankelijk zijn gemaakt, dienen deze te worden beschouwd als een publicatie.

Het is op zichzelf niet ongeoorloofd dat op een particuliere website kritiek wordt geleverd op het handelen van een kliniek/behandelaar of een andere instelling/persoon, althans dat een geschil tussen partijen op een website uiteen wordt gezet. Gedaagde is hier evenwel over de grens van het toelaatbare gegaan, nu hij zich niet heeft beperkt tot zakelijke informatie over het geschil tussen hem en eiser, maar zich ook persoonlijk in negatieve zin over eisers heeft uitgelaten. De betreffende passages op de website wekken op zijn minst genomen de indruk dat eiser geen betrouwbare haartransplantatiekliniek voor zijn cliënten is en dat (potentiële) cliënten dan ook uiterst waakzaam en alert moeten zijn indien zij een behandeling bij eiser overwegen en/of ondergaan. Gedaagde bezigt de volgende bewoordingen als hij het over eisers heeft: ‘vele gruwelijke fouten’, ‘verminkt’, ‘misleid, misbruikt en gemanipuleerd’, ‘malafide praktijk’ en ‘voorproefje van alle leugens en misleidingen’.

Voorshands geoordeeld moet het er daarom voor gehouden worden dat gedaagde geen enkele feitelijke grond heeft voor zijn gewraakte uitlatingen en dat hij de grenzen van zorgvuldigheid die hij jegens eisers in acht had moeten nemen, heeft overschreden. Voldoende aannemelijk is dan ook geworden dat sprake is van laster. Daarnaast is het handelen van gedaagde jegens eisers als onrechtmatig te kwalificeren. Het belang van eisers om gevrijwaard te worden van ongefundeerde verdachtmakingen en beschuldigingen dient tegen deze achtergrond dus zwaarder te wegen dan het belang dat gedaagde kennelijk stelt te hebben bij zijn uitlatingen

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , ,