Rechtbank Gelderland 18 december 2017 (FlexExpert), ECLI:NL:RBGEL:2017:6893

Rechtbank Gelderland 18 december 2017 (FlexExpert), ECLI:NL:RBGEL:2017:6893

Rechtsvraag: heeft de geringe mate waarin de handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts afwijken van de handelsnaam FlexExpert, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan. Voorzieningenrechter: ja. Dat de logo’s, websites en huisstijlen van beide ondernemingen van elkaar verschillen doet gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden niet af aan de conclusie dat gevaar voor verwarring is te duchten. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. De conclusie is dan ook dat EquiPlus haar handelsnamen voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Beide domeinnamen kunnen als handelsnaam worden aangemerkt.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht

Tags: , ,