Rechtbank Gelderland 2 maart 2020 (Damcon), ECLI:NL:RBGEL:2020:1387

Rechtbank Gelderland 2 maart 2020 (Damcon), ECLI:NL:RBGEL:2020:1387

Rechtsvraag: is Facebookbericht door gedaagde Damcon onrechtmatig jegens eiser.

Voldoende aannemelijk dat Damcon eiser verdacht heeft gemaakt met betrekking tot een inbraak zonder dat daarvoor steun te vinden is in het thans beschikbare feitenmateriaal, en dat de Facebookberichten voor eiser vervelende consequenties hebben gehad. Eiser is immers door diverse personen aangesproken via social media. Ook weegt mee dat Damcon in het Facebookbericht uitdrukkelijk heeft gedreigd met het “openbaar maken” van de “gegevens” van eiser tenzij hij zich vrijwillig bij Damcon zou melden. Dit enkele dreigement is op zichzelf al onrechtmatig, zelfs al zou eiser de inbraak hebben gepleegd en vervolgens de gestolen zaken via Marktplaats hebben aangeboden. Conclusie: het recht op eerbiediging van de eer en goede naam van eiser weegt in dit geval zwaarder dan het recht op vrije meningsuiting van Damcon. Damcon wordt veroordeeld om een rectificatie te plaatsen.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites

Tags: , , , , , ,