Rechtbank Gelderland 20 juni 2013 (bekendmaking vereffenaar), ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3965Rechtbank Gelderland 20 juni 2013 (bekendmaking vereffenaar), ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3965

Uit een oogpunt van kostenbesparing is het verzoek gedaan om te bepalen dat de onderhavige beschikking tot benoeming van een vereffenaar alleen bekend wordt gemaakt op de website rechtspraak.nl.


De benoeming van een vereffenaar moet, voor zover thans van belang, bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in een of meer bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen (artikel 4:206, zesde lid, Burgerlijk Wetboek). Nu er geen geld is, vindt de rechtbank dat het in niemands belang is om daarvoor extra kosten te maken. De dwingende noodzaak voor de kostbare wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking als hiervoor weergegeven, acht de rechtbank thans niet noodzakelijk. Zij zal daarom de wettelijke manier van bekendmaking niet voorschrijven. De personen die belang hebben bij het bekend worden met de inhoud van deze beschikking kunnen namelijk ook op een andere manier worden geïnformeerd.


De rechtbank is van mening dat bekendmaking op internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte te komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee.


De bekendmaking van de beschikking zal plaats vinden op rechtspraak.nl/uitspraken.


Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen (jaren ’90 van de vorige eeuw), toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.


Categorieën: Bekendmaking op internet, Erfrecht, nocategory

Tags: , , ,