Rechtbank Gelderland 20 juni 2018 (actieve bekendmaking), ECLI:NL:RBGEL:2018:2719

Rechtbank Gelderland 20 juni 2018 (actieve bekendmaking), ECLI:NL:RBGEL:2018:2719

Eiser heeft al jaren een parkeervergunning voor het gebied waarbinnen hij woont. Eiser heeft indertijd bij de invoering van het betaald parkeren zich vergewist van de parkeersituatie en heeft toen de ligging van de diverse parkeerzones bekeken. Vervolgens zijn op enig moment de parkeerzones gewijzigd. Dit staat tussen partijen vast. Als gevolg daarvan behoren twee straten niet meer tot dezelfde parkeerzone. Eiser stelt dat deze wijziging niet actief is bekendgemaakt aan de toenmalige vergunninghouders, anders dan dat op de website van de gemeente een nieuwe kaart is geplaatst.

Verweerder heeft deze stelling niet betwist.

Hiermee heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan zijn mededelingsplicht ten aanzien van bestaande vergunninghouders. Van hen kan immers niet gevergd worden telkens weer te controleren of de geldigheid van hun parkeervergunning is gewijzigd. De enkele opmerking van verweerder dat de gemeente voldoet aan haar mededelingsplicht doordat op internet alle informatie is te vinden en dat overigens men bij vragen bij een gemeentelijke balie kan informeren, is voor de rechtbank onvoldoende om tot de conclusie te kunnen komen dat verweerder ter zake van wijzigingen in de parkeerzones aan zijn mededelingsplicht ten opzichte van de bestaande vergunninghouders heeft voldaan. Bij een zo fundamentele wijziging mag verwacht worden dat bestaande vergunninghouders er op zijn minst op geattendeerd worden dat sprake is van een wijziging, desnoods met verwijzing naar de website of de gemeentelijke balie voor details.

Categorie├źn: Belastingrecht, E-government, Openbaar

Tags: , , , ,