Rechtbank Gelderland 26 april 2018 (poker vanaf Malta), ECLI:NL:RBGEL:2018:1870

Rechtbank Gelderland 26 april 2018 (poker vanaf Malta), ECLI:NL:RBGEL:2018:1870

Geschil over kansspelbelasting over verliezen c.q. opbrengsten van online pokerspel. De rechtbank oordeelt dat de organisator van twee pokerspelen de rechtspersoon was die op Malta is gevestigd.

Oordeel van de rechtbank Er mag niet worden geheven over een positief verschil. Met andere woorden: eerst wordt vastgesteld wat het verschil is tussen de winsten en de verliezen binnen de EU. Als dit leidt tot een positief resultaat, wordt over dat bedrag niet geheven. Als per saldo binnen de EU verlies is geleden, komt dat negatieve resultaat in aftrek op de buiten de EU behaalde positieve resultaten. Op die wijze wordt zoveel mogelijk overeenkomstig de wettelijke uitgangspunten geheven zonder dat dit strijd met het vrije verkeer van diensten oplevert. Dit doet recht aan de bewoordingen van de Hoge Raad, die heeft overwogen dat bepalingen van nationaal recht, als deze in strijd zijn met artikel 56 van het VWEU, “in zoverre” buiten toepassing moeten worden gelaten.

Categorieën: Belastingrecht, Gokken op internet, Vrij verkeer EU

Tags: , , , , ,