Rechtbank Gelderland 27 augustus 2013 (mooi filmpje), ECLI:NL:RBGEL:2013:2621Rechtbank Gelderland 27 augustus 2013 (mooi filmpje), ECLI:NL:RBGEL:2013:2621

Benadeelde was op zijn mobiele telefoon gebeld door een voor hem onbekende man die hem vertelde dat hij de diens hotmail account had doorgespit.


De man vertelde hem dat hij een mooi filmpje had gevonden dat op internet gezet zou gaan worden en dat benadeelde dit kon voorkomen als hij 1000 euro zou betalen. Benadeelde vermoedde dat het zou gaan om een filmpje waarop te zien was dat hij seksuele handelingen verrichtte. Bij betaling is verdachte aangehouden.


Ten aanzien van computervredebreuk (art. 138ab Sr.): Van binnendringen in vorenbedoelde zin is ook sprake indien men zich de toegang tot een geautomatiseerd werk of een deel daarvan verschaft door met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel het aannemen van een valse hoedanigheid. Dat laatste is in dit geval zeker van toepassing, aangezien verdachte en zijn medeverdachte een autorisatie door de ‘eigenaar’ hebben voorgewend.


Verdachte heeft samen met zijn medeverdachte ernstig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van een aantal door hem en zijn medeverdachte geselecteerde slachtoffers. Verdachte en zijn medeverdachte hebben aangevoerd daarmee vermeende (pedofiele) praktijken aan de kaak te willen stellen en hun slachtoffers onder druk te willen zetten daarmee op te houden. Verdachte en zijn medeverdachte hebben dat motief echter tevens aangewend om ten behoeve van eigen gewin geld te verkrijgen.


Categorieën: Afdreiging (art. 318 Sr.), Computercriminaliteit, Filmpjes op internet, nocategory

Tags: , , , , , ,