Rechtbank Gelderland 28 april 2015 (service2fruit), ECLI:NL:RBGEL:2015:4405

Rechtbank Gelderland 28 april 2015 (service2fruit), ECLI:NL:RBGEL:2015:4405

Geschil over vermeende auteursrechtinbreuk met betrekking tot programmatuur van online handelsplatform.

Op voorhand kan niet worden aangenomen dat eiser het auteursrecht op het platform heeft.

Als er veronderstellende wijs van wordt uitgegaan dat eiser het auteursrecht op het platform heeft, dan heeft eiser aan Service2fruit c.s. kennelijk een niet aan enige voorwaarde verbonden stilzwijgende licentie verleend voor het gebruik van het platform. Een licentie voor onbepaalde duur is in beginsel opzegbaar, maar nu het hele business model van Service2fruit c.s. op het platform steunt en zonder dit platform haar inkomstenbron verdwijnt, zal eiser een redelijke opzegtermijn in acht moeten nemen om Service2fruit c.s. in staat te stellen de continuïteit van haar activiteiten te waarborgen. In deze omstandigheden moet aan het belang van Service2fruit c.s. bij het kunnen uitoefenen van hun bedrijf voorrang worden gegeven boven het belang van eiser.

Categorieën: Auteursrecht, Software

Tags: , , , ,