Rechtbank Gelderland 3 juni 2020 (Enjoy tegen All-in Hotels), ECLI:NL:RBGEL:2020:2991

Rechtbank Gelderland 3 juni 2020 (Enjoy tegen All-in Hotels), ECLI:NL:RBGEL:2020:2991

Kort geding. Conflict tussen eiser Enjoy Hotels en gedaagde All-in Hotels over auteursrechtinbreuk door All-in Hotels.

De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat All-in Hotels en gedaagde niet in staat waren deel te nemen aan de mondelinge behandeling via Skype. Bovendien hebben zij meer dan voldoende tijd gehad – het oproepingsexploot is op 7 mei 2020 in persoon aan gedaagde uitgereikt – om maatregelen te treffen om bij de mondelinge behandeling aanwezig te kunnen zijn en om zich tot een advocaat te wenden. Dit hebben zij echter niet gedaan.

Daarbij komt dat eiser tijdens de mondelinge behandeling duidelijk heeft gemaakt dat veel hotels in Duitsland hun deuren onlangs weer hebben geopend en hotels in Nederland binnenkort hun deuren weer mogen openen, zodat juist in deze periode de klanten moeten worden aangetrokken door middel van verschillende marketinguitingen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is hierin het spoedeisend belang bij de vorderingen gelegen. Afwijzing aanhoudingsverzoek.

Nederlandse rechter is bevoegd, Nederlands recht is van toepassing.

De gevorderde staking van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Enjoy Hotels en gevorderde vernietiging van de bij All-in Hotels en gedaagde in het bezit zijnde exemplaren van de inbreukmakende advertentie, brochure en website komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal daarom worden toegewezen. Voorshands geoordeeld bestaat er geen grond voor toewijzing van de gevorderde rectificatie nu eiser ook deze vordering stoelt op een inbreuk op het auteursrecht en niet op (bijvoorbeeld) onrechtmatige concurrentie, terwijl bovendien het gestelde verwarringsgevaar bij het auteursrecht geen rol speelt. Het staat eiser uiteraard vrij om alle door Enjoy Hotels gecontracteerde hotels met behulp van dit vonnis van de situatie op de hoogte te brengen.

De gevorderde vernietiging van exemplaren van het klantenbestand van Enjoy Hotels zal worden toegewezen nu op grond van hetgeen in de dagvaarding is gesteld en tijdens de mondelinge behandeling is besproken moet worden aangenomen dat eiser zich ook op het standpunt stelt dat All-in Hotels en gedaagde onrechtmatig gebruik maken van het klantenbestand van Enjoy Hotels waarover zij mogelijk beschikken vanwege een eerder dienstverband van gedaagde bij Enjoy Hotels.

Categorieën: Auteursrecht, Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Burgerlijk procesrecht

Tags: , , , , , ,