Rechtbank Gelderland 3 oktober 2016 (twee Facebookprofielen), ECLI:NL:RBGEL:2016:5230

Rechtbank Gelderland 3 oktober 2016 (twee Facebookprofielen), ECLI:NL:RBGEL:2016:5230

Jezelf voordoen als een ander persoon is immers niet (zonder meer) onrechtmatig en het daarvoor gebruik maken van andermans foto’s is in beginsel enkel onrechtmatig jegens die derde en niet jegens eiseres. Facebook heeft dan ook juist gehandeld door de gegevens van deze gebruiker niet aan eiseres te verstrekken, zodat de vordering met betrekking tot het eerste profiel zal worden afgewezen.

Een vordering zoals ingesteld door eiseres kan slechts worden toegewezen, indien een gebruiker door middel van een valse identiteit tracht om in het bezit te komen van gegevens die niet voor hem of haar zijn bedoeld en die hij of zij, indien zijn of haar ware identiteit was gebruikt, niet zou hebben ontvangen. Op die manier kan sprake zijn van oplichting maar ook, indien die persoon reeds over beelden beschikt, van een mogelijke inbreuk op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van iemand door (te dreigen met) het openbaar maken van beelden van die persoon in compromitterende houding. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat door de gebruiker van het profiel profielnaam op dergelijke wijze wordt gehandeld. Zo heeft eiseres aangevoerd dat zij door middel van een foto op het profiel de naam van de fotograaf van die foto heeft achterhaald en op die manier te weten is gekomen dat de vrouw op de foto’s in werkelijkheid mevrouw X en aldus niet “profielnaam” is. Daarnaast staat vast dat eiseres dacht dat zij intieme beelden naar “profielnaam” stuurde, waardoor de gebruiker van dat account nu ten onrechte over die beelden beschikt. Voorts kan uit de overgelegde chatberichten worden afgeleid dat de gebruiker heeft gedreigd die beelden via internet te verspreiden. Hoewel daar op dit moment nog geen uitvoering aan is gegeven, acht de voorzieningenrechter gelet op alle voornoemde omstandigheden voldoende aannemelijk dat bij eiseres sprake is van een gerechtvaardigde angst en dat de facebookgebruiker aldus onrechtmatig jegens haar handelt. Gelet daarop, handelt ook Facebook onrechtmatig door de gegevens van de facebookgebruiker van het profiel, profielnaam niet aan eiseres kenbaar te maken. De vordering ten aanzien van dat profiel zal dan ook worden toegewezen, waarbij Facebook zal worden veroordeeld om de contactinformatie die is verstrekt bij registratie, het IP-adres dat daarbij is gebruikt, de datum en het tijdstip van de registratie en de datum, het tijdstip en de IP-adressen van recente logins van het profiel, profielnaam aan eiseres kenbaar te maken, voor zover zij over die gegevens beschikt.

Categorieën: Chat, Doorgeven NAW-gegevens, Foto's, Identiteitsfraude, Oplichting, Positie tussenpersonen, Privacy, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , , , , , , ,