Rechtbank Gelderland 3 september 2013 (Protector vs. Kartech), ECLI:NL:RBGEL:2013:3194Rechtbank Gelderland 3 september 2013 (Protector vs. Kartech), ECLI:NL:RBGEL:2013:3194

Onderneming Rycol is failliet verklaard. Protector wenst de activiteiten van Rycol te continueren en heeft uit de failliete boedel onderhanden werken, werken in portefeuille, servicecontracten en de goodwill van de curator gekocht. Onder de goodwill valt de immateriële activa van Rycol voor zover niet elders genoemd, alle rechten op de handelsnamen van Rycol, de rechten op de website van Rycol, een en ander voor zover dit overdraagbaar is, eventuele auteurs- en merkrechten van Rycol op tekeningen en andere daarvoor vatbare goederen, een en ander voor zover deze overdraagbaar zijn, het klanten-/relatiebestand van Rycol en de opdrachten van Rycol in portefeuille met inbegrip van potentiële opdrachten die nog in onderhandeling zijn. Voormalig bestuurder van Rycol, tevens bestuurder van Protector-concurrent Kartech handelt onrechtmatig door deze klanten te benaderen.


Categorie├źn: E-mail, Faillissement, nocategory, Onrechtmatige daad

Tags: , , ,