Rechtbank Gelderland 31 januari 2018 (gestolen camper), ECLI:NL:RBGEL:2018:429

Rechtbank Gelderland 31 januari 2018 (gestolen camper), ECLI:NL:RBGEL:2018:429

Beschikking ex art. 552a Sv. Klager koopt via internetveiling camper die gestolen blijkt te zijn, waarop de bestolen eigenaar teruggave eist.

Waar het in deze zaak om draait zijn de woorden “anders dan als veilinghouder” in artikel 3:86 lid 3 BW. Deze wetsbepaling, lid 3, vond de wetgever noodzakelijk ter bescherming van eigenaren tegen bezitsverlies door diefstal en ter bestrijding van de criminaliteit. Daarvoor werd het noodzakelijk geacht nadere, stringente eisen te stellen aan de totstandkoming van de koopovereenkomst. Het moet gaan om een particulier die een zaak koopt in de reguliere handel, gevestigd in een reguliere winkel of verkooppunt met een zekere continuïteit, waarbij de consument in de regel niet hoeft te verwachten dat er gestolen zaken worden verkocht. Koop via een veiling werd daarbij expliciet buiten de bescherming gehouden omdat de identiteit van de verkoper daarbij doorgaans niet bekend is en dus ook niet kan worden onderzocht. Niet gezegd kan worden dat de consument dan redelijkerwijs erop mag vertrouwen dat de door hem gekochte zaken niet gestolen zijn (PG Invoering NBW, boek 3, p. 1225).

Hierop stuit het klaagschrift af. Belanghebbende kan ingevolge artikel 3:86 lid 3 BW zijn door diefstal kwijtgeraakte camper gedurende drie jaren terugvorderen van de uiteindelijke koper.

Categorieën: Goederenrecht, Online veilingen-marktplaats

Tags: , ,