Rechtbank Gelderland 4 april 2017 (Connect), ECLI:NL:RBGEL:2017:2433

Rechtbank Gelderland 4 april 2017 (Connect), ECLI:NL:RBGEL:2017:2433

Geschil tussen eiser Connect B.V. en gedaagde Connect Professionals B.V.

Voor zover voor internetrecht van belang: Met betrekking tot gebruik van woordmerk: Niet kan worden vastgesteld dat Connect Professionals het teken Connect ook afzonderlijk en aldus los van het woord Professionals gebruikt. Connect wijst in dat kader weliswaar op de LinkedIn pagina en website van Connect Professionals, waarop het teken Connect op zichzelf staat vermeld, maar deze vermelding komt enkel voor in een tekst over Connect Professionals waarin kortweg aan Connect wordt gerefereerd. Dat kan niet worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam of ter onderscheiding van waren en diensten.

Omdat beide ondernemingen (in overwegende mate) dezelfde soort diensten aanbieden, te weten kort gezegd uitzenddiensten, is de aard van beide ondernemingen zeer nauw verwant. Daarnaast is ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt dat beide partijen actief zijn in hetzelfde geografische gebied, namelijk overwegend in midden- en zuid Nederland. Bovendien zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van een website op internet. Dat daarmee verwarring te duchten is bij het relevante publiek, kan niet zonder meer worden aangenomen. Het beoordelingskader daarvoor is niet hetzelfde als voor het merkrecht.

Ervan uitgaande dat Connect Professionals al vanaf 2009 op deze manier handelt, is het kennelijk mogelijk voor partijen om hun activiteiten te verrichten zonder in elkaars vaarwater terecht te komen. Connect is er immers volgens haar eigen stelling pas eind 2016 van op de hoogte geraakt dat Connect Professionals onder die naam in dezelfde branche werkt. Dat kan nauwelijks anders betekenen dan dat tussen 2009 en eind 2016 geen verwarring is ontstaan bij het in aanmerking komende publiek. In die situatie had van Connect mogen worden verwacht dat zij voldoende onderbouwd aannemelijk zou maken dat desondanks verwarring is te duchten. Nu enige onderbouwing aan de zijde van Connect op dat punt ontbreekt, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw en kan voorshands niet worden geoordeeld dat Connect Professionals inbreuk maakt op de handelsnaam van Connect, zoals door Connect wordt gesteld.

Categorie├źn: Handelsnaamrecht, Merkenrecht

Tags: ,