Rechtbank Gelderland 7 april 2017 (veilingwebsites van notarissen), ECLI:NL:RBGEL:2017:2434

Rechtbank Gelderland 7 april 2017 (veilingwebsites van notarissen), ECLI:NL:RBGEL:2017:2434

Geschil over brief die de Stichtingen achter twee regionale veilingsites hebben gestuurd aan notarissen.

Internetnotarissen vordert (kort gezegd) rectificatie van de mededeling dat de publicatieplicht voor notarissen op www.veilingnotaris.nl stopt en van de onjuiste mededeling dat vanuit de overheid de oproep is gedaan om te streven naar één landelijke veilingwebsite. Ten aanzien van de eerste mededeling geldt het volgende. Vaststaat dat de Stichtingen ieder in hun eigen regio de regioveiling organiseren en dat notarissen bij het veilen van objecten gebruik kunnen maken van de diensten van de Stichtingen. In dat kader zijn de Stichtingen ertoe overgegaan om voor publicatie van de veilingen gebruik te maken van de website www.openbareverkoop.nl. Dit houdt in dat, indien notarissen gebruik wensen te maken van de diensten van de Stichtingen, de veilingen vanaf 1 januari 2017 enkel nog verplicht worden gepubliceerd op die website. Niet in geschil is dat daarnaast optioneel gepubliceerd kan worden op andere sites, waaronder www.veilingnotaris.nl en www.veilingbiljet.nl. De verplichting waarover het in de brief en de toelichting daarop gaat, betreft dus een verplichting die de Stichtingen als voorwaarde voor hun dienstverlening opleggen aan de notarissen die van hun diensten gebruik maken. Voor degenen aan wie de brief van 21 september 2016 van de Stichtingen is gericht, te weten notarissen die gebruik maken van de door de Stichtingen aangeboden diensten en die dus professionele partijen zijn, moet dat gezien ook de context van de brief en de toelichting daarop duidelijk zijn. Niet valt in te zien dat de mededeling in die brief misleidend of onjuist is.

Het komt er in wezen op neer dat Internetnotarissen meent dat sprake is van onrechtmatige concurrentie doordat de Stichtingen hebben gekozen voor standaard publicatie op een nieuwe website, maar onder de gegeven omstandigheden valt niet in te zien dat de Stichtingen met die handelwijze een vorm van onrechtmatige concurrentie bedrijven.

Categorieën: Misleidende handelspraktijk, Online veilingen-marktplaats, Onrechtmatige daad

Tags: , , ,