Rechtbank Gelderland 9 maart 2018 (gratis afslankpillen), ECLI:NL:RBGEL:2018:1149

Rechtbank Gelderland 9 maart 2018 (gratis afslankpillen), ECLI:NL:RBGEL:2018:1149

Vraag is of er een overeenkomst tot stand is gekomen.

Nog los van het feit dat de kantonrechter, gelet op de overige verweren van gedaagde, het vermoeden heeft gekregen dat de handelswijze van – de rechtsvoorganger van – Direct Pay mogelijk niet in overeenstemming is met de, ter bescherming van de consument, in de Europese “Richtlijn oneerlijke handelspraktijken” (Richtlijn 2005/29/EG) alsmede de “Richtlijn oneerlijke bedingen” (Richtlijn 93/13 EEG), opgenomen bepalingen, is naar het oordeel van de kantonrechter niet komen vast te staan dat tussen – de rechtsvoorganger van – Direct Pay en gedaagde een koopovereenkomst tot stand is

gekomen.

Op Direct Pay rust de plicht om voldoende concrete feiten en omstandigheden te stellen ter staving van haar vordering en om bij gemotiveerde betwisting die stelling nader te onderbouwen, waarna op haar in beginsel de last rust de door haar aangedragen feiten en omstandigheden te bewijzen.

De kantonrechter is met gedaagde van oordeel dat uit de door Direct Pay overgelegde print screens niet kan worden afgeleid dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Op het bestelformulier staan weliswaar de persoonsgegevens van gedaagde vermeld, maar op dit bestelformulier – waaruit niet volgt ten behoeve van welke onderneming dit formulier is ingevuld – staat geen prijs vermeld. Op het ander bestelformulier staan weliswaar de naam van de website Forskolin Naturals en een

prijs van € 99,90 vermeld, maar op dit formulier zijn geen gegevens ingevuld. Niet blijkt dus dat

gedaagde dit formulier heeft gezien en ingevuld.

Categorieën: E-commerce, oneerlijke handelspraktijk

Tags: , , , ,