Rechtbank Gelderland 9 november 2015 (Lifemaxx), ECLI:NL:RBGEL:2015:7724

Rechtbank Gelderland 9 november 2015 (Lifemaxx), ECLI:NL:RBGEL:2015:7724

Inbreuk op auteursrecht door zonder toestemming foto’s op website te gebruiken.

Eiser Lifemaxx vordert afgifte van kopieën van de door gedaagde gebruikte foto’s van Lifemaxx. Lifemaxx wil met deze vordering kennelijk bewerkstelligen dat gedaagde niet langer over kopieën van de foto’s kan beschikken om deze op haar website te gebruiken. Allereerst is gesteld noch gebleken dat gedaagde beschikt over kopieën op papier of anderszins in een vorm die zich voor afgifte leent. Voor zover de vordering ziet op digitale kopieën geldt dat deze niet langer bestaan indien zij (zorgvuldig) worden gewist/gedeletet. Het afgeven ervan leidt niet tot dat resultaat. Gelet op het voorgaande bestaat er dan ook geen grond voor toewijzing van deze vordering.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's

Tags: , , ,