Rechtbank Groningen 11 december 2009 (publicatie van besluiten), LJN BK6996 (ECLI:NL:RBGRO:2009:BK6996)Rechtbank Groningen 11 december 2009 (publicatie van besluiten), ECLI:NL:RBGRO:2009:BK6996, LJN
**BK6996**

Eiseres maakt bezwaar tegen (publicatie van) besluit van minister van VROM om geen bezwaar te maken tegen invoer van afvalstoffen door Duits bedrijf.


De rechtbank overweegt dat uit de wetstekst volgt dat op eiseres de bewijslast rust dat zij door het verstrekken van informatie onevenredig benadeeld wordt. Hierbij is van belang dat de wijze van openbaarmaking niet bij de toets aan artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, Wob kan worden betrokken. Deze bepaling ziet op de vraag of gegevens openbaar dienen te worden gemaakt, niet op de vraag middels welk medium dit dient te geschieden. Het betoog van eiseres dat zij geen probleem heeft met publicatie in een plaatselijke periodiek maar wel met openbaarmaking op internet, kan reeds om die reden niet tot een andere beoordeling leiden.


Categorie├źn: Bekendmaking op internet, Bestuursrecht, nocategory

Tags: