Rechtbank Groningen 20 februari 2013 (Stichting als consument), LJN BZ1615 (ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ1615)Rechtbank Groningen 20 februari 2013 (Stichting als consument), ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ1615, LJN BZ1615

Acquisitiefraude: eerste telefoongesprek waarin gerept wordt van gratis vermelding in telefoongids, “bevestiging” daarvan in fax, waarin in hele kleine lettertjes staat dat het gaat om een uitgebreide vermelding voor € 150 per maand met een looptijd van 36 maanden.


De omstandigheden (kleine vrijwilligersorganisatie, contract buiten eigenlijk terrein van werkzaamheden, wederpartij initiatief met telefonisch contact, overeenkomst die ook door een consument zou kunnen worden gesloten) maken dat Stichting Gilde bij het aangaan van de overeenkomst ten opzichte van Telefoongids.com in een met een consument alleszins vergelijkbare positie verkeerde. Omdat de kwetsbaarheid van Stichting Gilde wat deze acquisitie betreft te vergelijken is met die van een consument zijn de beschermende bepalingen van de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken op haar van overeenkomstige toepassing.


Bewijslast van het juist en volledig informeren ligt bij Telefoongids.com. In de beschikbare gegevens is onvoldoende bewijs gelegen, dus: Stichting Gilde is voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst misleid.


Categorieën: Consumentenrecht, Misleidende handelspraktijk, nocategory

Tags: , , , , , , ,