Rechtbank Groningen 26 januari 2012 (privéhuis), LJN BV2101 (ECLI:NL:RBGRO:2012:BV2101)Rechtbank Groningen 26 januari 2012 (privéhuis), ECLI:NL:RBGRO:2012:BV2101, LJN BV2101

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van afdreiging en poging tot afdreiging. Hij heeft samen met zijn medeverdachte de aangever ertoe bewogen een geldbedrag te betalen van € 1.000,00, bij gebreke waarvan zou worden overgegaan tot openbaarmaking op internet van foto’s van een bezoek van aangever aan een privéhuis.


Categorieën: Afdreiging (art. 318 Sr.), Foto's, nocategory

Tags: , , ,