Rechtbank Haarlem 13 augustus 2008 (Nike), LJN BE9446. (ECLI:NL:RBHAA:2008:BE9446)
Rechtbank Haarlem 13 augustus 2008 (Nike), LJN BE9446. (ECLI:NL:RBHAA:2008:BE9446)

Omdat Nike pas zo laat het door haar van gedaagde sub 1 ontvangen overschrijvingsformulier domeinnaam aan de SIDN heeft opgestuurd, waardoor in strijd met de schikkingsovereenkomst het gebruik door gedaagde sub 1 van een merk van Nike is blijven voortduren, is de aanspraak door Nike op de overeengekomen boete voor dit feit in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Het feit dat aan de schoenen of aan de dozen waarin de schoenen door Nike worden verpakt niet te zien is voor welke markt de door de leverancier aan de detaillist verkochte Nike-schoenen bestemd zijn en daarmee of de Nike-schoenen onder dit merk binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) door Nike of met haar toestemming in de handel zijn gebracht, levert geen – in strijd met art. 82 EG-verdrag – misbruik door Nike van haar bevoegdheid op. Gedaagden hebben onvoldoende aangevoerd om te weerleggen dat zij niet handelen in schoenen die niet door Nike of zonder haar toestemming in de EER zijn gebracht.


Categorie├źn: E-commerce, nocategory