Rechtbank Haarlem 18 maart 2010 (oplichting), LJN BL8051 (ECLI:NL:RBHAA:2010:BL8051)Rechtbank Haarlem 18 maart 2010 (oplichting), ECLI:NL:RBHAA:2010:BL8051, LJN
**BL8051**

Groot aantal oplichtingszaken, deels via internet. Raadsvrouw betoogt: het enkele zich voordoen als een bonafide klant die wel zal gaan betalen en het vervolgens niet nakomen van betalingsverplichtingen betekent immers niet dat verdachte een valse hoedanigheid heeft aangenomen. Verdachte heeft nimmer het oogmerk gehad zich wederrechtelijk te bevoordelen, aangezien zij steeds voornemens was de rekeningen te voldoen, hetgeen niet mogelijk was omdat haar uitkering niet op tijd gestort werd, aldus nog steeds de raadsvrouw.
De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt in dat verband als volgt.
Verdachte heeft in een periode van een half jaar telkens goederen besteld en laten afleveren, terwijl zij – zo verklaart zij ter terechtzitting – telkens op het moment van afname van de goederen wist dat zij onvoldoende financiële middelen had om deze ook te betalen. Uit dit stelselmatige gedrag kan worden afgeleid dat verdachte het oogmerk heeft gehad zich telkens wederrechtelijk te bevoordelen. Nu verdachte zich reeds vóór of bij het bestellen van de goederen had voorgenomen om deze niet te betalen en zich vervolgens toch heeft voorgedaan als (op rekening) betalende klant, heeft zij de valse hoedanigheid aangenomen van een bonafide klant.


Categorieën: nocategory, Oplichting

Tags: , , ,