Rechtbank Haarlem 2 juni 2011 (erotische chat), LJN BQ9240 (ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ9240)Rechtbank Haarlem 2 juni 2011 (erotische chat), ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ9240, LJN BQ9240

In geschil is of de diensten die eiseres verleent elektronische diensten zijn zoalsbedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel d, ten tiende, van de Wet op deomzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB).

De rechtbankis van oordeel dat de door eiseres verleende diensten geen elektronischediensten zijn. Het wezenlijke element van de diensten bestaat namelijk uit deinteractie tussen de bezoeker en het model. Het is deze interactie waardoor dedienst van eiseres zich onderscheidt van andere aanbieders van (passieve)erotische beelden en waarvoor zij een vergoeding in rekening brengt aan debezoeker en waarvoor de bezoeker wil betalen. Het zijn de bezoeker en het modeldie de dienst samen vormgeven, waarbij geldt dat het model zijn bijdrage levertals verlengstuk van eiseres. Op dit punt verschillen de diensten van eiseresvan het gelegenheid geven tot het spelen van interactieve computerspelen opinternet, omdat de spelers allen voor zichzelf spelen en deaanbieder/belastingplichtige die de gelegenheid geeft uitsluitend de technischemiddelen ter beschikking stelt. Eiseres speelt via het één-op-één-contact methet model in op de individuele behoefte van de bezoeker en zij draagt op dezewijze daadwerkelijk bij aan de inhoud van de dienst. Op grond hiervan kan nietworden gezegd dat de diensten van eiseres in geringe mate menselijk ingrijpenvergen.


Categorie├źn: Belastingrecht, Chat, nocategory

Tags: , , , ,