Rechtbank Haarlem 23 mei 2012 (Kansspelbelasting over pokerwinst), LJN BW8575 (ECLI:NL:RBHAA:2012:BW8575)Rechtbank Haarlem 23 mei 2012 (Kansspelbelasting over pokerwinst), ECLI:NL:RBHAA:2012:BW8575, LJN BW8575


Eiser heeft met internetpoker bedragen gewonnen waarover hem door de belastinginspecteur (verweerder) naheffingsaanslagen en verzuimboetes zijn opgelegd.


De uitkomst van HR 24 februari 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BW8575, LJN BT6689 (Ladbrokes), namelijk dat in het Nederlandse kansspelbeleid een rechtvaardigingsgrond kan worden gevonden om aanbieders uit andere lidstaten van de Europese Unie van de Nederlandse markt te weren, betekent niet automatisch dat het Nederlandse kansspelbeleid ook een rechtvaardigingsgrond vormt voor een verschil in belastingheffing. Met de eerste door verweerder aangevoerde rechtvaardigingsgrond verdraagt zich niet dat voor de vergunninghouder een gunstig, kennelijk speciaal voor hem ontworpen belastingregime geldt. Het ligt meer voor de hand om de normale regels op de vergunninghouder toe te passen om het Nederlandse kansspelbeleid te versterken. Ook de tweede rechtvaardigingsgrond, de angst voor faillissement van de vergunninghouder, wordt verworpen nu niet valt in te zien waarom deze angst, wat er verder ook zij van het realiteitsgehalte daarvan, niet evenzeer de speler aangaat. Niet valt in te zien waarom een speler niet evenzeer bescherming tegen een (persoonlijk) faillissement verdient als een vergunninghouder.


De heffing van kansspelbelasting (hierna: KSB) over de buiten de Europese Unie gewonnen prijzen levert op zich geen belemmering op van het vrije verkeer van kapitaal tussen de bronstaat en Nederland. Eiser kan de prijs immers zonder door de KSB opgeroepen belemmeringen in Nederland incasseren. Dat eiser een deel van de prijzen in de vorm van KSB aan de Staat der Nederlanden dient te betalen, maakt dit niet anders. De verschuldigdheid van de KSB vloeit immers voort uit eisers deelname aan een kansspel in de bronstaat (het dienstenverkeer) en niet uit de beweging van het kapitaal.


Categorie├źn: Belastingrecht, Gokken op internet, nocategory

Tags: , , , , ,